Föreläsningar:

föreläsning web

Rubrik: ”Hjälp mitt hus rasar”

Sjukhälsotalen ökar och kvinnor dominerar statistiken över utmattningsdiagnoser och smärtproblematik. Den psykiska ohälsan går allt längre ned i åldrarna och kräver större insatser och resurser. Ett av vår tids största hälsoproblem sägs det. 

Men tänk om det inte är något problem? Tänk om våra kroppar säger något grundläggande och fundamentalt om vår tillvaro, om mänsklighetens villkor? 

> Kommande föreläsningar, på samma ämne:

Rubrik: ”Mer än en överlevare” (Premiär hösten 2020)

I föreläsningen ”Mer än en överlevare” berättar jag min livsberättelse och delar med mig av de strategier som hjälpt mig genom 20 år av PTSD utan medicin eller annan hjälp från vården.

Rubrik: ”Herregud jag har ångest” (Premiär hösten 2020)

Jag gömde mig på skolans toaletter eller ännu hellre på biblioteket. Där kunde jag fly undan sociala spel och istället slukas av berättelser om andra liv. Liv som var mycket enklare än mitt. Den här föreläsningen är speciellt riktad till tonårsgrupper, konfirmationsgrupper och skolor. Den handlar om att vara tonåring och ha ångest. Verktyg och handfasta råd för ångesthantering.

Predikar gärna om:

Kärleksrevolutionen – kretsloppet av Guds kärlek som helar och aktiverar

Predikaren – Allt har sin tid, om förnöjsamhet, livsglädje och meningen med livet.

Pris och tillgänglighet:

Jag föreläser och predikar från norr till söder! Om det känns bra och jag har tid tackar jag JA. Skicka meddelande för att boka eller få prisuppgifter!

Skicka din förfrågan här!