Med den existentiella hälsan i fokus!

Enligt WHO, spelar den existentiella dimensionen en avgörande roll för vår livskvalité. Det existentiella perspektivet avgör hur du hanterar och förhåller dig till alla övriga hälsoaspekter såsom den fysiska, psykiska, sociala och ekologiska hälsan. Ändå är det många som inte känner till den existentiella hälsoaspekten, eller som vet hur den tränas. Det är den viktigaste uppgiften mitt företagande har, att lyfta den existentiella dimensionen av vår hälsa!

Det kommer inte erbjudas några snabba lösningar, däremot inspiration, vägledning och stöttning för att du ska komma vidare i ditt liv och blomstra i allt det som är du!

Välkommen

Foto: Angelica Windolf

Problemet är inte att du känner ångest – frågan är varför du känner den!

Från föreläsningen ”Från överlevare till livskonstnär”

Från bloggen

Sidan drivs av mig, Josefin Lennartsson, jag är utbildad teolog med vidareutbildning inom existentiell hälsa och vägledning, har arbetat som pastor, projektledare, verksamhetsutvecklare och chef. Jag är uppvuxen i en stark föreningskultur och hamnade redan som tonåring i ledarpositioner och pionjäruppdrag. En stor del av min uppväxt präglades av psykisk ohälsa till följd av ett trauma i barndomen. Jag har egen erfarenhet av hur avgörande den existentiella dimensionen är för ett blomstrande liv och nu satsar jag heltid på att lyfta detta perspektiv för att göra skillnad för fler!

Följ mig i andra kanaler

Nya inlägg i din inkorg